ကယ္တင္ခြင့္ရလို႔ ကယ္တင္ခဲ့ေပမဲ့လည္း တန္ဖိုးမသိလို႔ လမ္းေပၚကို တဖန္ ျပန္ေလလြင့္သြားၿပီျဖစ္တဲ့ လူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးအာႏိုး လူၾကမ္းသ႐ုပ္ေဆာင္ ဦးအာႏိုးႏွင့္ ခိုလႈံရာ မသက္ဆိုင္ေတာ့ပါ။ ဘဝတခုကို ကယ္တယ္ဆိုတာေလ။ ကယ္ခြင့္ရွိမွ ကယ္လို႔ရသလို တခါတေလ ကယ္ခြင့္ရွိရင္ေတာင္ အကယ္ခံအုံးမွ ကယ္လို႔ရတာရယ္။ […]